BBS PPSMIS DOC

Piedāvājumi no www jauni un apstrādati
Prečzinis: DblClick - Visi piedāvājumi pa šā prečziņa precēm
Kopā: DblClick - Visi neapstrādāti vai akceptēti
Tabulā: DblClick - Konkrēti neapstrādāti vai konkrēti akceptēti

Standartceni un normatīvi
Jauna pardošanas cena: RightClick - Struktūrvienības saraksti
Jauna pardošanas cena: DblClick - Kopsavilkums Asortiments-Tips
Jauna cena no datuma (Mego): DblClick - Kalendars
Menedžera akcepts: RightClick - Menu - Apstrādājams, Gatavs, Netiek..
Cenas varianti: DblClick - Struktūrvienības saraksts

Normatīvi: DblClick - Struktūrvienības saraksts

Kopsavilkums Asortiments-Tips
Jauna pardošanas cena: DblClick - Struktūrvienības saraksts
Struktūrvienību tipi: DblClick - Struktūrvienības saraksts
Asortiments: DblClick - Asortimenti + / -