MEGO-INFO Informācijas atbalsts biznesa partneriem

Programas komplekss Best Business Solutions BBS

BBS | 2004 - 2020 |

BBS

Klients - serveris korporatīva BBS sistēma realizēta ar licenzēto instrumentu "Microsoft © MSSQL Server" - "Microsoft © Visual Studio VFP9” palīdzību. Sistēmā izmantoti iestatījuma algoritmi Zviedrijas sistēmas BBS (SW) , kuri jau notestēti Latvijā, ieskaitot atskaites kopsavilkuma eksportu VID EDS. BBS sistēmas programmas komplekss sastāda no grāmatvedības uzskaites , kā arī materiālu uzskaites, kadru uzskaites programmām, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, elektroniskas informācijas apmaiņas ar klientiem un piegādātajiem (pasūtījumi - pavadzīmes), Klientu programmas (plastikāta kartes) , piegādes un savstarpējo norēķinu ar piegādātajiem un klientiem programmas moduļiem ...

BBS Grāmatvedība

- Kontu plāns; Izziņas pēc kontiem; Apgrozījuma bilance; Virsgrāmata;
- Saldo perioda sakumā; Operācijas kontu slēgšana; Uzkrātas saistības; Valūtas kursa starpība; Analītikas rokas grāmatas; Grāmatvedības operācijas;
- PVN; Deklarācija; Pielikumi 1(I,II,III),2,3,4..; Eksports uz VID EDS;
- Kase; Banka; Eksports maksājumu uzdevums; Avansa norēķini;
- Aprēķini ar kreditoriem; Aprēķini ar debitoriem; Kredīta limita un apmaksas kavējuma kontrole;
- Kadri; Darba alga; Eksports uz VID EDS;

BBS Materiālu uzskaite

- Pamatlīdzekļu uzskaite;
- Noliktavas kartiņas un atlikumi;
- Visu veidu ieņemumu un izdevumu dokumentus;
- Atskaites;
- Dokumentu pieņemšana un nosūtīšana elektroniskā veidā;
- Nelikvidas kontrole; Ražošana; Tehnologias kartes;

BBS Mazumtirdzniecība

- Sakars ar Pos-sistēmu (piemēram POS NewVision un CHD);
- Normatīvi;
- Sortiments;
- Elektroniskas pasūtījumus piegādātājam;
- Elastīga cenu politika;
- Mazumtīrdzniecības akcijas;
- Komplekti;
- Statistika;
- Analitika;
- Realizācijas dinamika;
- Cenrāžu drukāšana;

BBS Vairumtirdzniecība

- Pasūtījumu pienēmšanas kanali;
- Ispildīšans kontrole;
- Tirdzniecības parstaviji un menčardaizings;
- Logistika;
- Akcīzes preču un noliktavas uzskaite;
- Atmuitošana, akcīzes aplīmešana;
- Intrastat;
- Statistika;
- Analitika;
- Realizācijas dinamika;

BBS Lojalitātes programmas

- Klientu plastikāta kartes autorizācija;
- Dažādas atlaides un taupības programmas pircējiem;

TeamViewer Quick Support 5

TeamViewer

Par sistēmu un programmatūras atbalsta partneriem Izmantojot sistēma BBS, BBS SW speciālisti izmanto licencēto programmu attālo savienojumu TeamViewer 5. Ļautu savienojumiem nepieciešams aktivizēt moduļa TeamViewer Quick Support 5.

BBS līdzstrādnieks